Закупуването на недвижим имот непременно е свързано с куп правни процеси и правила, които са установени с цел защита на собствеността и гарантират фактическото придобиване и неприкосновеност на недвижимото имущество.
For more information, please, click daily free spins coin master
Нашият няколкогодишен опит ни позволи да създадем цялостна система за юридическо обслужване на нашите клиенти в сферата на недвижимата собственост. Така, нашите спецалисти могат да ви консултират и обслужат по всякакви правни въпроси, свързани с недвижимо имущество, като:

  • Предварителни правни консултации
  • Пълно съдействие при подготовка и попълване на документите, нужни за покупко-продажба
  • Проверки на собствеността и тежести
  • Консултации по данъчни въпроси
  • Подготовка на договори и нотариални актове
  • Проверка на всички документи по сделката
  • Представителство за сключване на сделка за покупко-продажба на имот при нужда

Нашата цел е да улесним максимално процеса на покупко-продажба и отдаването под наем на всеки вид имот, като осигуряваме максимална защита и на двете страни при сключването на договори и допринасяме за безрпоблемното закриване на всички сделки.