Застраховането на недвижим имот е неотменна част от ипотечните кредити. В същото време, то осигурява допълнителна сигурност при непредвидени обстоятелства.

Нашите специалисти по застраховане могат да ви помогнат с консултации и избора на най-добрия застрахователен план за вашия дом, земеделска земя или друг имот.

Стандартните застрахователни продукти включват щети и загуби от бедствия, аварии и други неконтролируеми ситуации като:

  • Пожар и/или природни бедствия като бури, наводнения и земетресения
  • ВиК аварии и/или токови удари и късо съединение
  • Експлозия и имплозия, както и удар от летателен апарат, части от него или товара му
  • Кражби и въоражени грабежи

Препоръчително е всяко имущество да бъде застраховано за щети от бедствия и аварии с оглед на това, че загубите и щетите могат да бъдат възстановени.

Ние работим с всички големи застрахователни компании, като сме добре информирани относно различните продукти и покрития. Така, можем да ви помогнем да изберете най-подходящата застраховка за вашето имущество на най-изгодни условия.