Застраховане на недвижимо имущество

Застраховането на недвижим имот е неотменна част от ипотечните кредити. В същото време, то осигурява допълнителна сигурност при непредвидени обстоятелства. Нашите специалисти по застраховане могат да ви помогнат с консултации и избора на най-добрия застрахователен план за вашия дом, земеделска земя или друг имот. Стандартните застрахователни продукти включват щети и загуби от бедствия, аварии и други неконтролируеми ситуации като:
  • Пожар и/или природни бедствия като бури, наводнения и земетресения
  • ВиК аварии и/или токови удари и късо съединение
  • Експлозия и имплозия, както и удар от летателен апарат, части от него или товара му
  • Кражби и въоражени грабежи
Препоръчително е всяко имущество да бъде застраховано за щети от бедствия и аварии с оглед на това, че загубите и щетите могат да бъдат възстановени. Ние работим с всички големи застрахователни компании, като сме добре информирани относно различните продукти и покрития. Така, можем да ви помогнем да изберете най-подходящата застраховка за вашето имущество на най-изгодни условия.

Адрес:

офис - гр. Варна ул. "Никола Михайловски" №4

Тел. номер:

+359 878 562 440
+359 878 659 077

Последвайте ни:

Facebook
Затвори
crossmenu